Sibiu i Rumänien

22.08.2021

Sibiu / Herrmanstadt / Nagyszeben


Sibiu i Rumänien är en stad grundad på sent 1100-tal/tidigt 1200-tal, som en av sju borgar i Siebenbürgen (Transsylvanien). Sibiu, som heter Herrmanstadt på tyska, omnämns i skriftliga källor för första gången 1191. Transsylvanien i sin tur, är en provins i dagens Rumänien som kristnades av Stephan den förste av Ungern. Det är ungefär vid denna tid som tyskar inbjuds och invandrar till området och anlägger befästa städer. Dessa fästen skulle hjälpa den Ungerske kungen och hans adel att hålla borta härjande horder österifrån. Förvisso hade ungrarna också varit en av dessa vilda barbarhorder, men nu hade de blivit kristna, bofasta och utgjorde den styrande klassen. Underklassen var slaver och rumäner. De tyska borgarna, d.v.s. de som bodde i städerna, blev snart också mäktiga. Tyskarna kom först från Sachsen, men tysktalande från flera håll anlände såsmåningom. Rumänientyskarna kallas dock fortfarande för Transsylvanska Sachsare, även om inte många finns kvar. På medeltiden utvecklade de lokala tyskarna också sin egen speciella dialekt. Riktig jävla bonntyska tycker jag!

Sibiu, eller Nagyszeben, som ungrarna säger, byggdes på en höjd som var omgärdad av träskmarker, vilket utgjorde ett utmärkt försvar för den tidens krigföring. Befästningsverken finns bara kvar i några små rester och den första befästningslinjen kom till på 1200-talet! Tornen fick namn efter det hantverkargille som hade hand om det. Samma system återfinns i andra städer som t.ex. Sighishoara.


Rådhustornet (Hermannstädter Ratsturm)  , smedjan och Trapptornet (Turnul Scalilor) är något av det som finns kvar från den första byggfasen d.v.s. runt år 1200 v.t. Rådhustornet har byggts på och om ett flertal gånger och renoverades till nuvarande skick 1964. Smedjan är fortfarande i bruk och används av unga smideskonstnärer.


Detta torn är från utbyggnaden på 1300-talet och är idag sammanbyggt med "Altembergerhuset" som utgör Sibius historiska museum. Det kallas bara för "Porttornet".


Fortifikationer från 1400-talet. Vävarnas torn byggdes på 1300-talet men byggdes om ett sekel senare. Fästning heter Cetăţii på rumänska.Det "tjocka" vita är artilleritornet från mitten av 1500-talet och tegelmurarna är från 1500-talets utbyggnad också! Staden växte och stridskonsten utvecklades! Därför är fästningsverken förnyade och förstorade fyra gånger! Efter 1241 börjar vi använda krut efter att mongolerna introducerat det! Därför behövde man senare mycket starkare murar, skansar och torn. Turkarna blev allt aggressivare och på 1500-talet var de ett allvarligt hot för Europa! De hade kanoner de med! Herrmanstadt klarade sig dock och överlevde flera belägringar, bland annat 1479 0ch 1493. Däremot intog de turkiska ottomanerna både Budapest och Belgrad, samt belägrade dessutom Wien!

Från Tjocktornet kunde man skjuta utmed murarna! De hade också hagelskott till artelleripjäserna ifall infanteriet blev för jobbigt. Ammunitionen bestod helt enkelt av järnskrot som gamla spik och annat. På insidan av de yttersta murarna ligger en kraftig jordvall för att muren skulle kunna stå emot artilleri bättre! Längs med de andra sidorna av fortet fanns det kärr, så den vägen var svår för de som anföll! Där var murarna av klenare dimension!

 

Delar av den civila staden. I huset från 1400-talet bodde borgmästaren på den tiden. Det finns mängder med små gränder och genomgångar! Man kan spatsera runt i dagar och upptäcka nytt hela tiden! I 1500-tals huset bodde också en borgmästare en gång i tiden. I princip alla hus har renoverats och byggts om, så antagligen är många inte tidstypiska. Vad vet jag? 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bridge_of_Lies


Första bilden är från Michael Brekners hus. Han adlades av Habsburgs år 1724 och fick namnet Von Bruckenthal! Jag antar att han tog denna vapensköld då! Han heter ju "Bro-dal" eller nåt! Den högra är väl troligen hans frus familjs, tillika adliga! Hans son Samuel von Brukenthal (1721 -1803) var rådgivare till Habsburgska kejsarinnan Maria Theresa och blev sedemera guvernör över hela Transsylvanien (1774 - 1787) . Han byggde ett palats i Sibiu åt sig själv. Jag tror det kallas Nyklassicism men med barock-detaljer. Palatset är idag konstmuseum och renoverades senast 2007. Pampig port i alla fall! Målningen är gjord av Franz Neuhauser och Von Brukenthal har 300-års jubileum i år.